Karczma Polska
58-564 Sosnówka
ul. Tyrolska 14


tel./fax +48 (075)761 09 20
W pobliżu zbiornika retencyjnego Sosnówka przy drodze do Miłkowa wpada w oko
po prawej stronie z troskliwością odrestaurowany, bogato przystrojony kwiatami dom tyrolski Karczma Polska. Z popadającego w ruinę domku tyrolskiego powstała tutaj przytulna restauracja. Na starym planie miejscowości Sosnówka znajdujemy ten dom pod numerem 232 jako przedostatni na osiedlu Górna Sosnówka. Po wojnie urządzono tutaj kołchoz. Przez przebudowy stracił ten dom swój typowy charakter.
Z wielką odwagą i optymizmem kupił w 1999 roku zawodowy kucharz i przedsiębiorca hotelarski, obecny właściciel Karczmy, to w międzyczasie podupadłe gospodarstwo. Rozpoczęła się mozolna modernizacja, która była wykonywana z pomocą członków rodziny i znajomych po najmniejszych kosztach. Z wielką pieczołowitością, wytrwałością i smakiem powstała w ciągu dwóch lat piękna gospoda z przytulną atmosferą. Stare na nowo odsłonięte belki, małe okienka w niszach i wiejskie nastrojowe urządzenie promieniują ciepłem i bezpieczeństwem. Galeria i okna są przyozdobione czerwonymi pelargoniami i nadają domowi alpejski nastrój. Przy ładnej pogodzie zaprasza wielki ogród z tarasem do wypoczynku. Jest się tu przy wizycie uprzejmie pozdrowionym przez gospodarza w języku polskim i niemieckim
i czuje się tutaj jak w domu. O cielesne dobre samopoczucie troszczą się domowe regionalne i śląskie specjały.
W roku 1839 musiała ewangelicka gmina w Zillertalu w północnym Tyrolu opuścić swoje domostwa z powodu prześladowań religijnych. W austriackim cesarstwie panowała wówczas dewiza cuius regio eius religio. Ponieważ Habsburgowie byli surowymi katolikami, nie było u nich już miejsca dla ewangelików, którzy chcieli dalej pielęgnować swoją wiarę. Pruski król, Fryderyk Wilhelm III był tak tolerancyjny,
że pozwolił się osiedlić mieszkańcom Zillertalu obok Mysłakowic i Sosnówki u stóp Karkonoszy, nawet założył dla nich tkalnię, która pracuje do dzisiaj. Było to ok. 200 rodzin, które przyniosły ze sobą na Śląsk swoje zwyczaje i obyczaje i sposób budowania domów. Obecnie możemy podziwiać relikty ich charakterystycznych domów z czarnymi balkonami i galeriami przyozdobionymi pelargoniami z szopą, która jest częścią domu. W jednym z tych domów z wielkimi staraniami odrestaurowanym według starych wzorów, znajduje się właśnie restauracja Karczma Polska.